Информация за болеста

Клиники, в които са създадени комисии за издаване на протоколи за лечение на болест на Уилсън

Клиника по гастроентерологиа СБАЛДБ - гр. София

Клиника по гастроентерология МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. София

Клиника по гастроентерология МБАЛ "Св. Марина" - гр. Варна

Клиника по гастроентерология МБАЛ "Св. Георги" - гр. Пловдив

Клиника по гастроентерология МБАЛ "д-р Георги Странски" - гр. Плевен

Клиника по неврология МБАЛ "Александровска" - гр. София